Oldal:Equipped-for-every-good-work-1946.pdf/35

From Hu JW United
Jump to navigation Jump to search
A lap korrektúrázva van


36
”FELSZERELVE MINDEN JÓ CSELEKEDETRE”
Ezen fordítás, valamint a Diaglott és ASV. fordítások szerint is, a szöveg egy bűnös magatartásra vagy a bűn gyakorlására utal. Ám mindkét esetben János apostol a vétkezni ige aorist alakját használja, amely magára a cselekményre hívja fel a figyelmet. Nem vonatkozik egy állandóan gyakorolt folytonos dologra, sem egy elvégzett, befejezett tettre, hanem a vétkezésre tényként utal. Tehát az apostol szavainak valódi értelme a következő: „fiacskáim ezeket azért írom, hogy egyetlen bűnös cselekedetet se kövessetek el. De ha valaki elkövet egy bűnös cselekedetet, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus”.
A görög nyelv szerkezetéből csak nagyon kevés került bemutatásra. Ez egy nagyon sajátos és pontos nyelv, nyelvtana és szerkezete pedig nagyon összetett, sokkal inkább, mint az angol nyelvé. A görög koiné nagyon fejlett volt, ezért a legjobb eszköz volt a gondolatok pontos kifejezésére. Alkalmas volt a Királyság-igazságok bemutatására és ezért Jehova Isten felhasználta erre a célra. Így a Görög Iratok a legtöbb emberhez közvetlenül eljutottak, nem volt szükség fordításokra. Görög másolatoknak ezrei készültek és széles körben elterjedtek; ezeknek ma kb. 4000 kézzel írott másolata létezik. A görög koinét Kr.u. 330-ig használták, amikor megkezdődött a görög nyelv bizánci korszaka. Ezt 1453-tól kezdődően felváltotta a modern görög nyelv. Viszont a későbbi görög sohasem örvendett olyan széleskörű használatnak, mint amilyennel a koiné nyelvjárás bírt, s amely lehetővé tette, hogy felváltsa a Bibliai héber nyelvet.

KÉRDÉSEK: 1. Milyen körülmények járultak ahhoz, hogy a bibliai kánon ne héber nyelven legyen kiegészítve? 2. Miért cserélték fel a hébert a görög nyelvvel? 3. Írd körül a görög nyelv fejlődését mindaddig, míg a Római birodalom nemzetközi nyelve lett. 4. Hogyan bizonyítja a Biblia, hogy a görög nyelv nemzetközi nyelv volt? 5. Miért felelt meg annyira ez Jehova céljának, hogy úgy intézkedett, hogy a Biblia tovább ezen a nyelven legyen írva? 6. Mit tudunk: (a) a görög ábécéről? (b) a határozott névelőről? (c) a kötőszavakról vagy részecskékről? (d) az igealakokról? (e) az aoristról? 7. A görög nyelv mely más két, fejlődési időszaka követte a görög koiné nyelvjárást?