Hu JW United:Jogi nyilatkozat

From Hu JW United
Jump to navigation Jump to search

Fogalmak

Moderátor – Olyan személy aki bővített jogkörrel rendelkezik, mely bizonyos kiegészítő műveletek végrehajtását teszi lehetővé a szabványos felhasználókhoz képest, amlelyek egyébként nem lennének végrehajthatók.

Platform - A jwunited.org domain-nek alárendelt weboldalak és applikációk összességét jelenti.

Cél - A WatchTower Bible & Tract Society által 1962-ig kiadott irodalom terjesztése, valamint ezek üzenetének és egyéb kapcsolódó kérdések előtérbe helyezése.

Harmadik személy – Egy minél kellemesebb felhasználói élmény biztosítása érdekében, a platform felhasználhat más entitás (harmadik személy) által biztosított informatikai szolgáltatásokat.

Szöveg – Bármilyen szöveg, adat vagy tartalom amely elérhető a platformon.

Engedélyezett

Díjmentesen olvasni és nyomtatni a közzétett anyagainkat.

Tartalmaink megosztása a következő licenc alatt Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Személyesen hozzájárulni ebben a közegben.


A következő feltételek mellet:


Felelősségtudat – Felelősséget vállal azon tartalomért melyet közzétesz a jelen platformon, amely mindössze tárhelyet biztosít az ön által közzétett tartalomnak.

Udvariasság – Járuljanak hozzá a platform civilizált légköréhez és ne károsítsák a többi felhasználót, nem megfelelő hozzáállás által.

Célazonosság – Hozzájárulásainak egyezniük kell a platform céljával, a rendszergazdák jogosultak lévén módosításokat eszközölni, törölni, hozzájárulások levédésére, fiókok blokkolására vagy törlésére illetve egyéb hasonló intézkedésekre.

Törvényesség – Ne hágják át a szerzői jogokat vagy más törvényeket.

Biztonság- Ne károsítsák műszaki infrastruktúránkat.


Egyéb szempontok:


Az Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) Licenc – A platformon közzétett tartalom a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) licenc alá tartozik.

A jótállás megtagadása és a felelősség korlátozása – A platformon megosztott tartalmat "mint ilyen" van közzétéve. Nincs kifejezett vagy hallgatólagos garancia.

Szabályzat

Szerzői jog

A platformon megosztott tartalmak a Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) licenc alá tartoznak és a platform általi felhasználásuk, a kifejezésre juttatott célra történik.

A moderátorok fogják eldönteni, ha a platform bizonyos anyagai visszavonásra kerülnek vagy módosítva lesznek.

A jótállás megtagadása és a felelősség korlátozása

A jelen Webhely és minden adat, tartalom, anyagok és az általa elérhető egyéb szolgáltatások a jwunited.org által “mint ilyen” van rendelkezésre bocsátva. A jwunited.org nem bizosít kifejezett vagy hallgatólagos granciát.

A szerzők-, hozzájárulók-, támogatók-, vagy a jwunited.org-gal kapcsolatbanlévők közül senki és semmilyen formában sem tehető felelőssé helytelen, pontatlan vagy hírnévrontó információk megjelenése miatt. A jwunited.org-gal szemben nem lehet semmilyen kárigénnyel élni, a fent említett pontatlanságok vagy helytelenségek miatt, figyelembe véve, hogy ez (jwunited.org) szabad személyek önkéntes társulása, informatív jellegű szabad tartalom létrehozásának céljából. Ezen kívül a jwunited.org nem felelős azért, ha valaki megváltoztat, kicserél, szerkeszt vagy töröl bármilyen információt melyet ön a jwunited.org-on, vagy egyéb kapcsolódó projektjén osztott meg.

A moderátorok, a platformnak kijelentett célja érdekében való jó működéséért, bármely korlátozás nélkül módosíthatnak, cserélhetnek, írásvédetté tehetnek, szerkeszthetnek vagy törölhetnek bármilyen tartalmat/hozzájárulást.

Pontosság

A jwunited.org nem nyújt semmilyen garanciát az érvényességre vagy pontosságra nézve. Ez a projekt egy online gyűjtemény, mely a felhasználók hozzájárulásán alapszik, következésképpen lehetséges, hogy az itt fellelhető anyagok ne legyenek felülvizsgálva bizonyos szakterületek szakértői által, ami szükséges lenne a szövegek pontosságának biztosításához.

A jwunited.org nem garantálja, hogy ez a webhely nem tartalmaz vírusokat vagy egyéb potenciálisan káros számítógépes összetevőket. A jwunited.org nem felelős semmilyen károkért, amelyek bármely szolgáltatás használata vagy a weboldalon elérhető információ, tartalom, anyag vagy szolgáltatás révén merülnek fel, ideértve, de nem korlátozva a közvetlen, közvetett, véletlenszerű és közvetett következményeket (beleértve a nyereségkiesést). Továbbá, a szövegek „mint olyanok” vannak megjelentetve, míg a szerző által ejtett hibák szándékosan vannak meghagyva az eredeti mű integritásának fenntartása érdekében.

Ez nem azt jelenti, hogy a jwunited.org-on nem fognak értékes és pontos szövegeket találni, viszont mi nem biztosíthatjuk (semmilyen formában) az itt fellelhető dokumentumok érvényességét.

Felhasználói feltételek áthágása

A webhelynek a felhasználói feltételek áthágása általi használata esetén a következő intézkedéseket lehet megtenni:

- a web helyhez való hozzáférésének felfüggesztése;

- az adott IP címet használó számítógépeknek web oldalhoz való hozzáférésének blokkolása;

- az adott személy internetszolgáltatójával való kapcsolatfelvétel, a weboldalhoz való hozzáférés blokkolása érdekében;

- jogi kereset indítása az adott személy ellen;

Változtatások

A platform fenntartja a jogot a felhasználói feltételek időközönkénti megváltoztatására, ezek a weboldalon való megjelenésüknek pillanatában lépve életben.

Rendszeresen ellenőrizze ezt az oldalt annak biztosítása érdekében, hogy tisztában van a felhasználói feltételekkel.

Törvények és joghatóság

Az e felhasználási feltételekkel kapcsolatos bármely bírósági keresetet a román állam joghatósága alá tartozó bírósághoz kell benyújtani, és legalább egy konfliktuskezelési forma békés körülmények között történik.

Teljes megállapodás

Ezek a használati feltételek teljes megállapodást jelentenek Ön és a platform között a webhely használatának módjáról, és felváltják a webhely használatával kapcsolatos korábbi megállapodásokat.

Harmadik felek

A webhelyen harmadik felektől származó szolgáltatások is igénybe vehetők, ebben az esetben tanulmányozni kell az általuk bemutatott használati feltételeket.

Nem vállalunk garanciát a személyes adatok harmadik felek általi gyűjtésére vonatkozóan sem. Olvassa el az általuk rendelkezésre bocsátott adatvédelmi irányelveket.

Azt is megemlítjük, hogy nincs befolyásunk a harmadik felek tevékenysége felett.