Hu JW United:Adatvédelmi irányelvek

From Hu JW United
Jump to navigation Jump to search

A GDPR hivatalos meghatározását használjuk a "személyes adatra" vonatkozólag

„Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható."

Látogató

jwunited.org nem naplózza és nem osztja meg az ön személyes adatait. A begyűjtött adatokból nem szándékozunk elkészíteni az ön profilját.

Abban az esetben, ha e-mail címünkön keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, elérhetőségeit arra fogjuk használni, hogy válaszoljunk önnek. Ezeket az adatokat nem értékesítjük sem nem osztjuk meg másokkal.

Folyamatos erőfeszítéseket teszünk azért, hogy tiszteletben tartsuk a platform felhasználóinak jogait illetve azért, hogy tartsuk magunkat az Általános adatvédelmi rendelethez (GDPR).

A platformon fiókkal rendelkező felhasználók

Amennyiben úgy dönt, hogy fiókot hoz létre valamelyik web oldalunkon, egy űrlapot kellesz kitöltenie, amely a következő mezőket tartalmazza:

Amint megfigyelhető, a platformunkon való fióklétrehozáshoz nem szükséges semmilyen személyes adatot szolgáltatnia. Ha mégis úgy dönt, hogy személyes adatokat szolgáltat magáról, ezek, a fiók létezése idejéig kerülnek tárolásra.


Ugyanakkor, az ön által közzétett tartalom megmarad platformunkon, amennyiben megfelel a „Felhasználói feltételeknek” valamint az „Adatvédelmi irányelveknek”.

Nem használunk sütiket (cookie) profiljának elkészítésére.

Mint bejelentkezett felhasználó lehetősége nyílik a hozzájárulásra cikkek, hozzászólások stb. által. Ezen tevékenység teljes egészében rögzítve van és publikussá van téve a többi felhasználó számára.

Az ön által közzétett teljes tartalomnak egyezni kell a Hu JW United:Jogi nyilatkozattal és az „Adatvédelmi irányelvekkel”.

Ugyanakkor tudatjuk, hogy az IP cím tárolásra kerül. Lehetséges, hogy a jövőben felhasználásra kerül majd, általános statisztikák létrehozása céljából, de nem lesz az ön profiljának elkészítésére használva.

Kivételek

Habár nem osztjuk meg személyes adatait, abban az esetben, ha a szükséges jogi feltételek teljesülnek, lehetséges arra kényszerülünk, hogy a hatóságok rendelkezésére bocsájtsuk azokat.