Hu JW United:Rólunk

From Hu JW United
Jump to navigation Jump to search

A jwunited.org-ról

 • A jelen platformnak célja Isten Királysága érdekeinek előmozdítása az Armageddont megelőző bizonyságtevési munkában való aktív részvétel által. – Máté 24:14; Jelenések 16:16.
 • A platform főként arra szolgál, hogy bárkinek, díjmentesen rendelkezésére bocsájtsa a Biblia üzenetét azon irodalom által melyet a WatchTower Bible & Tract Society adott ki az 1962. évet megelőzően.
 • Minden erőfeszítést megteszünk, hogy a rendelkezésre bocsátott irodalom tökéletesen egyezzen az eredetivel. Kérjük, jelezzék nekünk az eredeti kiadványhoz mért bármilyen eltérést.
 • Habár a jelen platformot működtető közösségekben nincsenek fizikailag jelen a felkent maradék tagjai, úgy véljük, hogy a maradék a hű és bölcs szolga irodalmai által van jelen közösségeinkben.
 • Előítélet mentesen és anélkül, hogy tévedhetetlennek tekintenénk, tanulmányozzuk azon irodalmat, melyet a WatchTower Bible & Tract Society adott ki az 1962. évet megelőzően (mikor az említett társulat megváltoztatta a Róma 13:1-7 verseinek megértésére vonatkozó tanítást).
 • A WatchTower Bible & Tract Society Róma 13:1-7 verseinek azon magyarázatát fogadjuk el, melyet 1929 és 1962 között támogatott, és NEM az 1962. év utáni magyarázatát, amely egyezik a bibliakutatók 1929-et megelőző magyarázatával.
 • A jwunited.org nincs társulva és nem működik együtt a jelenlegi Őrtorony társulattal (jw.org).
 • Meghívunk mindenkit, aki Jehova tanújának tartja magát, hogy kövesse figyelemmel tevékenységünket és vegyen részt aktívan Isten Királysága üzenetének előmozdításban illetve az igaz Isten-, Jehova nevének igazolásában.

Kiegészítő megjegyzések

 • Jwunited.org, vagyis Jehova egyesült tanúi és különösképpen „a nagy sokaság” teokratikus módon van egyesítve Jehova Isten által az igazság illetve a rájuk bízott küldetés révén. Bármilyen más „kiegészítő társulás” mely megegyezik azon csoportosulásokkal valamint egyesületekkel, amelyek a politikai pártokhoz hasonlóak és kivétel nélkül szektai formát öltöttek (úgy Romániába mint más országokban), azt állítva, hogy ők Isten látható szervezete, megosztja a „nagy sokaságot” és olyan elemet képez, amely széthúzást kelt a Jehova Isten által meghagyott teokratikus egységben. Ugyanolyan széthúzásra került sor a „választott vének”-hez hasonló, úgynevezett „érett szolgák” valamint „felelős szolgák” útján, akiket a csoportok választottak meg. Ezek a nem teokratikus „kiegészítő társulások” azon plántákhoz hasonlóak, melyet nem a mennyei Atya plántált: „Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.” – Máté 15:13.
 • A nagysokaság tagjai mind Isten szolgái, míg bármely személyek akik azt állítják, hogy isteni teokratikus tekintéllyel rendelkeznek testvéreikkel szemben, imposztorok amennyiben nem a Szervezési Utasításoknak megfelelően, vagyis nem a hű és bölcs szolga által vannak kinevezve. – Szervezet című Őrtorony 1938.
 • A testvéri gyülekezetek és a különböző egyesületek általános gyűlései nem rendelkeznek tekintéllyel ahhoz, hogy olyan szolgákat nevezzenek ki, akik teokratikus és isteni tekintéllyel rendelkeznek Isten szervezetében. Isten szervezetében a kinevező nagyobb a kinevezettnél. – János 13:16.