47 - A föld új Királya

From Hu JW United
Jump to navigation Jump to search

A föld új Királya

(336.)

(Efézus 6:11-17; Zsoltár 2)
Felemelő induló

1. Oh, nézd a szívet felvidító Oly csodás szép látványt!
Jehova választott hada Vívja győzelmes harcát.
Sisakjuk villámként fénylik, Míg tévely s ármány eltűnik.
S mindjük fennhangon hirdeti: A föld Királya Krisztus!

Kar:
Csodáljátok a Fiút, Hogy el ne vesszen leltetek!
Boldogok kik Benne bíznak, S engedelmesek!

2. Oh, lásd a hitnek fényes pajzsát, Minden ellen megvéd!
És minden ellenséges gúnyt elűz, Csalást és fortélyt.
Mind végzi kötelességét, És szolgálatra készséges.
A mellvért visszatükrözi, Szent Urunk teljességét.

3. Vezérli Ókét a Király És boldogan követik.
A holnaptól nem félnek ők, S parancsát teljesítik.
Kétélű kard az Úr szava, Víg üzenetben feltárva.
Mind követik mesterüket És hívek mindhalálig.

4. Mert ím eljött már az idő, Krisztus uralma meglett.
Az ellenségek port nyalják, Mivel hatalmuk letelt.
Jehova kitárja karját, Hallgasd az intő harsonát!
Okuljatok uralkodók, Ismerjétek el bírák!